Резолюція конференції 22-24 травня 2012р.
Написав Світлана Гаврилів   
05. Jul. 2012

Резолюція

загальноукраїнської конференції фахівців з визначення

вартості будівельних робіт


24 травня 2012р.                               м. Івано-Франківськ

1.    В умовах подолання кризових явищ у будівництві дуже важливим є існування державних і відомчих елементних кошторисних норм та стандартів організації (СОУ) на нові будівельні матеріали та технології. Незважаючи на лист Мінрегіонбуду від 18.11.2008 N 9/8-1043 «Про розповсюдження та використання відомчих кошторисних норм та СОУ», інформація про погодження Мінрегіоном нових відомчих норм та стандартів організації (СОУ) до зацікавлених учасників ринку доходить з запізненням.

«Методичні рекомендації з розробки елементних кошторисних норм» розрозроблені УДНДЦЦБ «Цінобуд» і схвалені рішенням НТР Держбуду України від 12.04.2002 №21 застаріли і не дають вичерпної і однозначної інформації про порядок виконання робіт та перелік документів необхідних для розробки, погодження та затвердження індивідуальних кошторисних норм для випадків заміни окремих матеріалів, машин чи витрат праці в існуючих державних чи відомчих нормах.

В Україні відсутні нормативні документи, що регламентують порядок розробки та застосування укрупнених кошторисних норм та укрупнених показників вартості будівництва, в той час як програмні комплекси з визначення вартості будівельних робіт давно надають можливість створення і використання індивідуальних укрупнених кошторисних норм та укрупнених показників вартості будь-якого масштабу.


У зв’язку з цим конференція звертається до Мінрегіону щодо необхідності розробки ДБН «Правила розробки і погодження елементних кошторисних норм», який міститиме єдині правила розробки елементних кошторисних норм всіх рівнів, вимоги до їх погодження, затвердження та застосування.


2.    Мінрегіон значну увагу приділяє питанням розробки нових нормативних документів, які полегшують роботу фахівців з визначення вартості будівельних робіт. Нові вимоги висуваються до базових організацій. Створені технічні комітети зі стандартизації, в тому числі з питань ціноутворення у будівництві.

Перехід до системи персональної відповідальності виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (до них належать і фахівці з розробки та експертизи кошторисної документації), посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності вимагає нормативних документів нового, сучасного рівня. Їх поки що недостатньо. Тому питання якості нових нормативних документів, їх повноти та точності стоїть дуже гостро.

Багато критичних зауважень прозвучало на адресу ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2011 "Визначення вартості і трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни і проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт»

Основні з них:

-    при кількох рейсах за зміну вартість перевезення не може бути розрахованою, тому що у цьому випадку неможливо однозначно визначити загальний пробіг автомобіля;

-    відсутні формули розрахунку вартості і трудомісткості перевезення вантажів у випадку, коли з  обґрунтованих причин вантажопід'ємність автомобіля використовується неповністю;

-    є помилки в формулах для розрахунку витрат палива, непрямих витрат та інших прямих витрат;

-    документом не передбачене технічне обслуговування та ремонт автомобілів в спеціалізованих підприємствах, яке для нових автомобілів є обов’язковим;

-    методика розрахунку, в багатьох випадках, не дозволяє коректно визначати реальні, технічно обґрунтовані витрати з перевезення вантажів і, одночасно, містить необґрунтовано громісткі та ускладнені розрахунки малозначущих складових;

-    довідкові таблиці для розрахунку окремих елементів прямих витрат містять інформацію тільки про автомобілі, випуск яких давно припинений;

-    стандарт містить посилання на давно застарілі нормативні документи.

На думку учасників конференції поява такого документу значно ускладнить взаємовідносини між замовниками та підрядниками і в майбутньому викличе багато конфліктних ситуацій з контролюючими та правоохоронними органами.


У зв’язку з цим конференція пропонує Асоціації розробників та розповсюджувачів кошторисних програм звернутись до Мінрегіону щодо необхідності відтермінування  введення в дію ДСТУ та до розробника стандарту щодо виправлення помилок та неточностей ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2011.